Odstoupení od smlouvy

Odstoupení kupujícího od smlouvy

Dovolujeme si upozornit, že je NUTNÉ k vrácenému zboží do balíčku VŽDY přiložit reklamační/návratový formulář. Odkaz k jeho stažení najdete na konci této stránky.
Bez tohoto Vaši vrácenou zásilku nejsme schopni zařadit do systému a celý proces dokončit. 

Děkujeme za pochopení.

 • Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14ti dnů a tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o zboží zhotovené podle osobních požadavků kupujícího (korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použí nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd), kdy 14ti denní lhůta běží od přijetí zásilky oprávněným pracovníkem.

 • Kupující nemůže dle ustanovení § 1837 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle písemného přání kupujícího a osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího (tzn. korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použití nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd.). Upozorňujeme tedy, že takto zhotovované zboží má povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží tedy není v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné.
 • Odstoupením kupujícího od smlouvy se uzavřená kupní smlouva ruší od počátku. Je-li kupujícím splněna podmínka poskytnutí dárku, je v rámci kupní smlouvy uzavřena i smlouva darovací mezi prodávajícím a kupujícím a to s rozvazovací podmínkou. Tedy v případě odstoupení od kupní smlouvy jak ze strany prodávajícího a nebo ze strany kupujícího, pozbývá tato darovací smlouva účinnosti a kupující je povinnem spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude kupujícím dle obchodních podmínek řádně vrácen, je prodávající oprávněn jednostranně započíst prodejní hodnotu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, originálním nepoškozeném obalu a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou), a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je nutno zaslat na adresu sídla prodávajícího s průvodním dopisem, který bude obsahovat mimo jiné číslo účtu k případnému vrácení platby (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy) - viz reklamační řád. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
  a) převzít zboží zpět od kupujícího
  b) vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží a to bezhotovostní platbou na účet kupujícího uvedeného na reklamačním formuláři, který je dle obchodních podmínek nedílnou součástí vratné zásilky. K vrácení ceny zaplacené za zboží včetně souvisejících nákladů není prodávající povinen dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokazatelně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující bere na vědomí, že jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  c) v případě požadavku o vrácení zaplacené ceny za zboží včetně nákladů jiným způsobem než bezhotovstní platbou na bankovní účet určený kupujícím, má prodávající právo vrácenou částku ponížit o náklady s tímto spojené.

 • V případě zlevněných produktů označených v obchodě jako “SLEVA”, "VÝPRODEJ" nebo "OUTLET" se reklamace nevztahuje na výměnu zboží za jiné velikosti. Zboží lze pouze vrátit. Takto se označuje zboží, které se týká produktů ze starších kolekcí, kde už není skladem kompletní velikostní řada, výprodeje vzorků použitých k focení produktů, popřípadě zboží v druhé jakosti, kde je malá vada materiálu - zesílená nit (zápředek), malá skvrna nebo vada tisku - informace o případné vadě je vždy uvedena přímo v popisu produktu

  Reklamační formulář ke stažení najdede zde

Naši milí zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na prodlouženou dobu dodání vašich objednávek.

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ OD ČTVRTKA 16.5. BUDEME POSTUPNĚ EXPEDOVAT
OD NÁSLEDUJÍCÍHO PÁTKU 24.5.  

A jako odměnu za čekání pro vás máme slevový kupón na krásných 20%, který vložíte
do políčka v prvním kroku nákupního košíku!!!

S24RUCNIKOVYDEN

Zboží na výměnu nebo vrácení pak posílejte kdykoli, mimo provoz bude z důvodu stavebních úprav pouze dílna.

Váš suspect animal tým děkuje za pochopení!