Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními platných zákonů o ochraně spotřebitele a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky, která je uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením platných zákonů obchodního zákoníku a vztahuje se na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 • Na zboží prodávaném v e-shopu suspect animal s.r.o. se vztahuje záruční lhůta
  24 měsíců za podmínek dle platných zákonů

 • Záruční lhůta začíná běžet od převzetí objednaného zboží kupujícím. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny objednaného zboží za nové v záruční lhůtě začíná běžet záruka nová.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 • Reklamované zboží kupující zašle běžnou nebo doporučenou poštou na
  adresu prodávajícího: suspect animal s.r.o., Kladoruby 79, 679 61 Letovice. Při zaslání reklamovaného zboží na dobírku nebude tato zásilka přijata. Zboží prodávající doporučuje pojistit.

 • Pokud bude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, prodávající obratem zašle zboží nové nebo vrátí kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

 • Pokud nebude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, zboží bude vráceno
  zpět na jeho adresu

 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká při mechanickém poškození vzniklém neopatrnou manipulací, opotřebením výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním, zanedbáním péče o zboží, nevhodnou údržbou nebo bylo-li zboží poškozeno živly. Dále také neodbornými zásahy a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

 • K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení, uvedení
  důvodu reklamace, kontaktních údajů a čísla účtu kupujícího v případě uznání reklamace a vrácení platby za reklamované zboží

 • Špinavé či zapáchající zboží k reklamačnímu řízení nebude přijato

  Provozovatel e-shopu:
  suspect animal s.r.o.
  Kladoruby 79
  679 61 Letovice
  IČ: 29207908, DIČ: CZ29207908
  č.ú.: 4211072934/6800, Sberbank CZ, a.s.
  účet pro platby v eur:
  IBAN: 3968000000004211072934
  SWIFT: VBOECZ2X
  registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65731